• فرنچ پرس پیرکس جنوا (۳۵۰میلی لیتر)
  فرنچ پرس پیرکس جنوا (۳۵۰میلی لیتر)
 • فرنچ پرس پیرکس جنوا (۶۰۰ میلی لیتر)
  فرنچ پرس پیرکس جنوا (۶۰۰ میلی لیتر)
 • فرنچ پرس پایه‌دار جنوا (۳۵۰میلی لیتر)‎
  فرنچ پرس پایه‌دار جنوا (۳۵۰میلی لیتر)‎
 • فرنچ پرس پایه‌دار جنوا (۶۰۰ میلی لیتر)
  فرنچ پرس پایه‌دار جنوا (۶۰۰ میلی لیتر)
 • فیلتر ۱۰۰ عددی قهوه ساز
  فیلتر ۱۰۰ عددی قهوه ساز
  تومان۲۴۰,۰۰۰
 • فرنچ پرس گرین (۳۵۰ میلی لیتر)
  فرنچ پرس گرین (۳۵۰ میلی لیتر)
 • فرنچ پرس + دماسنج + ساعت شنی (۱ لیتر)
  فرنچ پرس + دماسنج + ساعت شنی (۱ لیتر)