دم افزار ( ابزار دم آوری قهوه )

 • V60 سرامیکی‎
  V60 سرامیکی‎
  تومان265,000
 • فرنچ پرس پیرکس جنوا (۳۵۰میلی لیتر)
  فرنچ پرس پیرکس جنوا (۳۵۰میلی لیتر)
  تومان140,000
 • فرنچ پرس پیرکس جنوا (۶۰۰ میلی لیتر)
  فرنچ پرس پیرکس جنوا (۶۰۰ میلی لیتر)
  تومان150,000
 • فرنچ پرس پایه‌دار جنوا (۳۵۰میلی لیتر)‎
  فرنچ پرس پایه‌دار جنوا (۳۵۰میلی لیتر)‎
  تومان155,000
 • فرنچ پرس پایه‌دار جنوا (۶۰۰ میلی لیتر)
  فرنچ پرس پایه‌دار جنوا (۶۰۰ میلی لیتر)
  تومان175,000
 • فیلتر ۱۰۰ عددی قهوه ساز
  فیلتر ۱۰۰ عددی قهوه ساز
  تومان75,000
 • فرنچ پرس گرین (350 میلی لیتر)
  فرنچ پرس گرین (350 میلی لیتر)
  تومان105,000
 • فرنچ پرس + دماسنج + ساعت شنی (۱لیتر)
  فرنچ پرس + دماسنج + ساعت شنی (۱لیتر)
  تومان198,000