• شکلات ۷۲% پارمیدا
  شکلات ۷۲% پارمیدا
 • شکلات کشمشی برنوتی‎
  شکلات کشمشی برنوتی‎
 • شکلات شیری برنوتی‎
  شکلات شیری برنوتی‎
 • شکلات ۹۶% پارمیدا
  شکلات ۹۶% پارمیدا
 • شکلات کرم کاکائویی برنوتی
  شکلات کرم کاکائویی برنوتی
 • شکلات کرم وانیل برنوتی
  شکلات کرم وانیل برنوتی
 • شکلات کرم قهوه برنوتی
  شکلات کرم قهوه برنوتی