شکلات

 • شکلات 55% سایرو
  شکلات 55% سایرو
  تومان27,500
 • شکلات 72% پارمیدا
  شکلات 72% پارمیدا
  تومان57,500
 • شکلات کشمشی برنوتی‎
  شکلات کشمشی برنوتی‎
  تومان37,500
 • شکلات شیری برنوتی‎
  شکلات شیری برنوتی‎
  تومان35,000
 • شکلات 96% پارمیدا
  شکلات 96% پارمیدا
  تومان62,500
 • شکلات کرم کاکائویی برنوتی
  شکلات کرم کاکائویی برنوتی
  تومان31,250
 • شکلات کرم وانیل برنوتی
  شکلات کرم وانیل برنوتی
  تومان31,250
 • شکلات 74% برنوتی
  شکلات 74% برنوتی
  تومان37,500
 • شکلات کرم قهوه برنوتی
  شکلات کرم قهوه برنوتی
  تومان31,250