محصولات

موکاپات ( تک کاپ )

موکاپات ( تک کاپ )
125,000 تومان

موکاپات ( تک کاپ )

موکاپات ( تک کاپ )
125,000 تومان

آسیاب دستی genova‎

آسیاب دستی genova‎
255,000 تومان

آسیاب دستی genova‎

آسیاب دستی genova‎
255,000 تومان

نانو پرسو (wacaco)

نانو پرسو (wacaco)
1,970,000 تومان

1,970,000 تومانافزودن به سبد خرید

نانو پرسو (wacaco)

نانو پرسو (wacaco)
1,970,000 تومان

موکاپات ( سه کاپ )

موکاپات ( سه کاپ )
75,000 تومان

موکاپات ( سه کاپ )

موکاپات ( سه کاپ )
75,000 تومان

موکاپات پمپی ( موکا کرم ) سه کاپ

موکاپات پمپی ( موکا کرم ) سه کاپ
245,000 تومان

موکاپات پمپی ( موکا کرم ) سه کاپ

موکاپات پمپی ( موکا کرم ) سه کاپ
245,000 تومان

همزن دستی

همزن دستی
50,000 تومان

رنگ های موجود :

  • سبز

  • صورتی

  • نارنجی

  • بنفش

پیچر شیر استیل ۳۵۰میلی لیتر‎

پیچر شیر استیل ۳۵۰میلی لیتر‎
137,000 تومان

پیچر شیر استیل ۳۵۰میلی لیتر‎

پیچر شیر استیل ۳۵۰میلی لیتر‎
137,000 تومان

فرنچ پرس پیرکس جنوا (۳۵۰میلی لیتر)‎

فرنچ پرس پیرکس جنوا (۳۵۰میلی لیتر)‎
140,000 تومان

فرنچ پرس پیرکس جنوا (۳۵۰میلی لیتر)‎

فرنچ پرس پیرکس جنوا (۳۵۰میلی لیتر)‎
140,000 تومان

فرنچ پرس پیرکس جنوا ( ۶۰۰ میلی لیتر)‎

فرنچ پرس پیرکس جنوا ( ۶۰۰ میلی لیتر)‎
150,000 تومان

فرنچ پرس پیرکس جنوا ( ۶۰۰ میلی لیتر)‎

فرنچ پرس پیرکس جنوا ( ۶۰۰ میلی لیتر)‎
150,000 تومان

پیچر شیر استیل 600 میلی لیتر‎

پیچر شیر استیل 600 میلی لیتر‎
147,000 تومان

پیچر شیر استیل 600 میلی لیتر‎

پیچر شیر استیل 600 میلی لیتر‎
147,000 تومان

فرنچ پرس پایه‌دار جنوا (۳۵۰میلی لیتر)‎

فرنچ پرس پایه‌دار جنوا (۳۵۰میلی لیتر)‎
156,000 تومان

فرنچ پرس پایه‌دار جنوا (۳۵۰میلی لیتر)‎

فرنچ پرس پایه‌دار جنوا (۳۵۰میلی لیتر)‎
156,000 تومان

فرنچ پرس پایه‌دار جنوا ( ۶۰۰ میلی لیتر)‎

فرنچ پرس پایه‌دار جنوا ( ۶۰۰ میلی لیتر)‎
173,000 تومان

فرنچ پرس پایه‌دار جنوا ( ۶۰۰ میلی لیتر)‎

فرنچ پرس پایه‌دار جنوا ( ۶۰۰ میلی لیتر)‎
173,000 تومان

موکاپات ( تک کاپ )

موکاپات ( تک کاپ )
125,000 تومان

موکاپات ( تک کاپ )

موکاپات ( تک کاپ )
125,000 تومان

آسیاب دستی genova‎

آسیاب دستی genova‎
255,000 تومان

آسیاب دستی genova‎

آسیاب دستی genova‎
255,000 تومان

نانو پرسو (wacaco)

نانو پرسو (wacaco)
1,970,000 تومان

1,970,000 تومانافزودن به سبد خرید

نانو پرسو (wacaco)

نانو پرسو (wacaco)
1,970,000 تومان

موکاپات ( سه کاپ )

موکاپات ( سه کاپ )
75,000 تومان

موکاپات ( سه کاپ )

موکاپات ( سه کاپ )
75,000 تومان

موکاپات پمپی ( موکا کرم ) سه کاپ

موکاپات پمپی ( موکا کرم ) سه کاپ
245,000 تومان

موکاپات پمپی ( موکا کرم ) سه کاپ

موکاپات پمپی ( موکا کرم ) سه کاپ
245,000 تومان

پیچر شیر استیل ۳۵۰میلی لیتر‎

پیچر شیر استیل ۳۵۰میلی لیتر‎
137,000 تومان

پیچر شیر استیل ۳۵۰میلی لیتر‎

پیچر شیر استیل ۳۵۰میلی لیتر‎
137,000 تومان

فرنچ پرس پیرکس جنوا (۳۵۰میلی لیتر)‎

فرنچ پرس پیرکس جنوا (۳۵۰میلی لیتر)‎
140,000 تومان

فرنچ پرس پیرکس جنوا (۳۵۰میلی لیتر)‎

فرنچ پرس پیرکس جنوا (۳۵۰میلی لیتر)‎
140,000 تومان

فرنچ پرس پیرکس جنوا ( ۶۰۰ میلی لیتر)‎

فرنچ پرس پیرکس جنوا ( ۶۰۰ میلی لیتر)‎
150,000 تومان

فرنچ پرس پیرکس جنوا ( ۶۰۰ میلی لیتر)‎

فرنچ پرس پیرکس جنوا ( ۶۰۰ میلی لیتر)‎
150,000 تومان

پیچر شیر استیل 600 میلی لیتر‎

پیچر شیر استیل 600 میلی لیتر‎
147,000 تومان

پیچر شیر استیل 600 میلی لیتر‎

پیچر شیر استیل 600 میلی لیتر‎
147,000 تومان

فرنچ پرس پایه‌دار جنوا (۳۵۰میلی لیتر)‎

فرنچ پرس پایه‌دار جنوا (۳۵۰میلی لیتر)‎
156,000 تومان

فرنچ پرس پایه‌دار جنوا (۳۵۰میلی لیتر)‎

فرنچ پرس پایه‌دار جنوا (۳۵۰میلی لیتر)‎
156,000 تومان

فرنچ پرس پایه‌دار جنوا ( ۶۰۰ میلی لیتر)‎

فرنچ پرس پایه‌دار جنوا ( ۶۰۰ میلی لیتر)‎
173,000 تومان

فرنچ پرس پایه‌دار جنوا ( ۶۰۰ میلی لیتر)‎

فرنچ پرس پایه‌دار جنوا ( ۶۰۰ میلی لیتر)‎
173,000 تومان

جذوه (قهوه‌جوش ترک) سایز ۲‎

جذوه (قهوه‌جوش ترک) سایز ۲‎
68,000 تومان

جذوه (قهوه‌جوش ترک) سایز ۲‎

جذوه (قهوه‌جوش ترک) سایز ۲‎
68,000 تومان

چای ماسالا با ادویه هندی

چای ماسالا با ادویه هندی
32,500 تومان130,000 تومان

32,500 تومان130,000 تومانانتخاب گزینه‌ها

چای ماسالا با ادویه هندی

چای ماسالا با ادویه هندی
32,500 تومان130,000 تومان

دمنوش گل گاوزبان

دمنوش گل گاوزبان
19,800 تومان

دمنوش گل گاوزبان

دمنوش گل گاوزبان
19,800 تومان

چای ماسالا رژیمی

چای ماسالا رژیمی
32,500 تومان130,000 تومان

32,500 تومان130,000 تومانانتخاب گزینه‌ها

چای ماسالا رژیمی

چای ماسالا رژیمی
32,500 تومان130,000 تومان

قهوه ترک

قهوه ترک
35,000 تومان140,000 تومان

35,000 تومان140,000 تومانانتخاب گزینه‌ها

قهوه ترک

قهوه ترک
35,000 تومان140,000 تومان

قهوه اتیوپی ( ییرگاچف ) عربیکا

قهوه اتیوپی ( ییرگاچف ) عربیکا
75,000 تومان300,000 تومان

75,000 تومان300,000 تومانانتخاب گزینه‌ها

قهوه اتیوپی ( ییرگاچف ) عربیکا

قهوه اتیوپی ( ییرگاچف ) عربیکا
75,000 تومان300,000 تومان

قهوه میکس دارک رست

قهوه میکس دارک رست
35,000 تومان140,000 تومان

35,000 تومان140,000 تومانانتخاب گزینه‌ها

قهوه میکس دارک رست

قهوه میکس دارک رست
35,000 تومان140,000 تومان

قهوه میکس سیلور

قهوه میکس سیلور
42,500 تومان170,000 تومان

42,500 تومان170,000 تومانانتخاب گزینه‌ها

قهوه میکس سیلور

قهوه میکس سیلور
42,500 تومان170,000 تومان

قهوه کلمبیا عربیکا

قهوه کلمبیا عربیکا
70,000 تومان280,000 تومان

70,000 تومان280,000 تومانانتخاب گزینه‌ها

قهوه کلمبیا عربیکا

قهوه کلمبیا عربیکا
70,000 تومان280,000 تومان

قهوه گواتمالا عربیکا

قهوه گواتمالا عربیکا
75,000 تومان300,000 تومان

75,000 تومان300,000 تومانانتخاب گزینه‌ها

قهوه گواتمالا عربیکا

قهوه گواتمالا عربیکا
75,000 تومان300,000 تومان

قهوه هندوراس عربیکا

قهوه هندوراس عربیکا
70,000 تومان280,000 تومان

70,000 تومان280,000 تومانانتخاب گزینه‌ها

قهوه هندوراس عربیکا

قهوه هندوراس عربیکا
70,000 تومان280,000 تومان

همزن دستی

همزن دستی
50,000 تومان

رنگ های موجود :

  • سبز

  • صورتی

  • نارنجی

  • بنفش

قهوه ترک

قهوه ترک
35,000 تومان140,000 تومان

35,000 تومان140,000 تومانانتخاب گزینه‌ها

قهوه ترک

قهوه ترک
35,000 تومان140,000 تومان

قهوه اتیوپی ( ییرگاچف ) عربیکا

قهوه اتیوپی ( ییرگاچف ) عربیکا
75,000 تومان300,000 تومان

75,000 تومان300,000 تومانانتخاب گزینه‌ها

قهوه اتیوپی ( ییرگاچف ) عربیکا

قهوه اتیوپی ( ییرگاچف ) عربیکا
75,000 تومان300,000 تومان

قهوه میکس دارک رست

قهوه میکس دارک رست
35,000 تومان140,000 تومان

35,000 تومان140,000 تومانانتخاب گزینه‌ها

قهوه میکس دارک رست

قهوه میکس دارک رست
35,000 تومان140,000 تومان

قهوه میکس سیلور

قهوه میکس سیلور
42,500 تومان170,000 تومان

42,500 تومان170,000 تومانانتخاب گزینه‌ها

قهوه میکس سیلور

قهوه میکس سیلور
42,500 تومان170,000 تومان

قهوه کلمبیا عربیکا

قهوه کلمبیا عربیکا
70,000 تومان280,000 تومان

70,000 تومان280,000 تومانانتخاب گزینه‌ها

قهوه کلمبیا عربیکا

قهوه کلمبیا عربیکا
70,000 تومان280,000 تومان

کلد برو ( cold brew )

کلد برو ( cold brew )
16,500 تومان

کلد برو ( cold brew )

کلد برو ( cold brew )
16,500 تومان

قهوه گواتمالا عربیکا

قهوه گواتمالا عربیکا
75,000 تومان300,000 تومان

75,000 تومان300,000 تومانانتخاب گزینه‌ها

قهوه گواتمالا عربیکا

قهوه گواتمالا عربیکا
75,000 تومان300,000 تومان

کاپوچینو

کاپوچینو
32,500 تومان130,000 تومان

32,500 تومان130,000 تومانانتخاب گزینه‌ها

کاپوچینو

کاپوچینو
32,500 تومان130,000 تومان

نسکافه گلد برزیل‎

نسکافه گلد برزیل‎
35,000 تومان350,000 تومان

35,000 تومان350,000 تومانانتخاب گزینه‌ها

نسکافه گلد برزیل‎

نسکافه گلد برزیل‎
35,000 تومان350,000 تومان

اسپرسو فوری‎

اسپرسو فوری‎
30,000 تومان300,000 تومان

30,000 تومان300,000 تومانانتخاب گزینه‌ها

اسپرسو فوری‎

اسپرسو فوری‎
30,000 تومان300,000 تومان

قهوه هندوراس عربیکا

قهوه هندوراس عربیکا
70,000 تومان280,000 تومان

70,000 تومان280,000 تومانانتخاب گزینه‌ها

قهوه هندوراس عربیکا

قهوه هندوراس عربیکا
70,000 تومان280,000 تومان

هات چاکلت

هات چاکلت
32,500 تومان130,000 تومان

32,500 تومان130,000 تومانانتخاب گزینه‌ها

هات چاکلت

هات چاکلت
32,500 تومان130,000 تومان

کاپوچینو

کاپوچینو
32,500 تومان130,000 تومان

32,500 تومان130,000 تومانانتخاب گزینه‌ها

کاپوچینو

کاپوچینو
32,500 تومان130,000 تومان

نسکافه گلد برزیل‎

نسکافه گلد برزیل‎
35,000 تومان350,000 تومان

35,000 تومان350,000 تومانانتخاب گزینه‌ها

نسکافه گلد برزیل‎

نسکافه گلد برزیل‎
35,000 تومان350,000 تومان

اسپرسو فوری‎

اسپرسو فوری‎
30,000 تومان300,000 تومان

30,000 تومان300,000 تومانانتخاب گزینه‌ها

اسپرسو فوری‎

اسپرسو فوری‎
30,000 تومان300,000 تومان

هات چاکلت

هات چاکلت
32,500 تومان130,000 تومان

32,500 تومان130,000 تومانانتخاب گزینه‌ها

هات چاکلت

هات چاکلت
32,500 تومان130,000 تومان

وایت چاکلت

وایت چاکلت
32,500 تومان130,000 تومان

32,500 تومان130,000 تومانانتخاب گزینه‌ها

وایت چاکلت

وایت چاکلت
32,500 تومان130,000 تومان

کافی میکس ۲۰عددی (بدون قند)‎

کافی میکس ۲۰عددی (بدون قند)‎
ناموجود

ناموجود اطلاعات بیشتر

کافی میکس ۲۰عددی (بدون قند)‎

کافی میکس ۲۰عددی (بدون قند)‎
ناموجود

کافی میکس ۲۰عددی (با قهوه بیشتر)‎

کافی میکس ۲۰عددی (با قهوه بیشتر)‎
ناموجود

ناموجود اطلاعات بیشتر

کافی میکس ۲۰عددی (با قهوه بیشتر)‎

کافی میکس ۲۰عددی (با قهوه بیشتر)‎
ناموجود

کاپوچینو ایتالیانو نستله

کاپوچینو ایتالیانو نستله
ناموجود

ناموجود اطلاعات بیشتر

کاپوچینو ایتالیانو نستله

کاپوچینو ایتالیانو نستله
ناموجود

نسکافه گلد – 50 گرمی

نسکافه گلد – 50 گرمی
ناموجود

ناموجود اطلاعات بیشتر

نسکافه گلد – 50 گرمی

نسکافه گلد – 50 گرمی
ناموجود

نسکافه گلد – 100 گرمی

نسکافه گلد – 100 گرمی
ناموجود

ناموجود اطلاعات بیشتر

نسکافه گلد – 100 گرمی

نسکافه گلد – 100 گرمی
ناموجود

نسکافه گلد – 200 گرمی

نسکافه گلد – 200 گرمی
ناموجود

ناموجود اطلاعات بیشتر

نسکافه گلد – 200 گرمی

نسکافه گلد – 200 گرمی
ناموجود

کافی میت لهستانی

کافی میت لهستانی
30,000 تومان100,000 تومان

30,000 تومان100,000 تومانانتخاب گزینه‌ها

کافی میت لهستانی

کافی میت لهستانی
30,000 تومان100,000 تومان

پودر کاکائو ترکیه‌ای‎

پودر کاکائو ترکیه‌ای‎
65,000 تومان130,000 تومان

65,000 تومان130,000 تومانانتخاب گزینه‌ها

پودر کاکائو ترکیه‌ای‎

پودر کاکائو ترکیه‌ای‎
65,000 تومان130,000 تومان

سیروپ وانیل فو

سیروپ وانیل فو
200,000 تومان

سیروپ وانیل فو

سیروپ وانیل فو
200,000 تومان

سیروپ بادام فو

سیروپ بادام فو
200,000 تومان

سیروپ بادام فو

سیروپ بادام فو
200,000 تومان

سیروپ نعنا فو

سیروپ نعنا فو
200,000 تومان

سیروپ نعنا فو

سیروپ نعنا فو
200,000 تومان

سیروپ آیریش کرم فو

سیروپ آیریش کرم فو
200,000 تومان

سیروپ آیریش کرم فو

سیروپ آیریش کرم فو
200,000 تومان

سیروپ آیریش فو

سیروپ آیریش فو
200,000 تومان

سیروپ آیریش فو

سیروپ آیریش فو
200,000 تومان

سیروپ شکلات فو

سیروپ شکلات فو
200,000 تومان

سیروپ شکلات فو

سیروپ شکلات فو
200,000 تومان

سیروپ کارامل فو

سیروپ کارامل فو
200,000 تومان

سیروپ کارامل فو

سیروپ کارامل فو
200,000 تومان

سیروپ بلو کاراسائو مونین

سیروپ بلو کاراسائو مونین
ناموجود

ناموجود اطلاعات بیشتر

سیروپ بلو کاراسائو مونین

سیروپ بلو کاراسائو مونین
ناموجود

سیروپ کیوی مونین

سیروپ کیوی مونین
ناموجود

ناموجود اطلاعات بیشتر

سیروپ کیوی مونین

سیروپ کیوی مونین
ناموجود
سبد خرید شما
سبد خرید شما خالیست.
جهت ادامه خرید از بالای صفحه سمت چپ با زدن گزینه ضربدر صفحه را ببندید و به خرید خود ادامه دهید.
0