• چای ماسالا رژیمی
  چای ماسالا رژیمی
  تومان۱۰۰,۰۰۰
 • چای ماسالا اسپایسی
  چای ماسالا اسپایسی
  تومان۸۷,۵۰۰
 • چای ماسالا با ادویه هندی
  چای ماسالا با ادویه هندی
  تومان۸۷,۵۰۰