• چای ماسالا رژیمی
  چای ماسالا رژیمی
  تومان۱۶۲,۵۰۰
 • چای ماسالا اسپایسی
  چای ماسالا اسپایسی
  تومان۱۳۷,۵۰۰
 • چای ماسالا با ادویه هندی
  چای ماسالا با ادویه هندی
  تومان۱۳۷,۵۰۰