• شکلات ۷۲% پارمیدا
  شکلات ۷۲% پارمیدا
  تومان۱۲۵,۰۰۰
 • شکلات کشمشی برنوتی‎
  شکلات کشمشی برنوتی‎
  تومان۱۰۰,۰۰۰
 • شکلات شیری برنوتی‎
  شکلات شیری برنوتی‎
  تومان۸۷,۵۰۰
 • شکلات ۹۶% پارمیدا
  شکلات ۹۶% پارمیدا
  تومان۱۳۷,۵۰۰
 • شکلات کرم کاکائویی برنوتی
  شکلات کرم کاکائویی برنوتی
  تومان۸۷,۵۰۰
 • شکلات کرم وانیل برنوتی
  شکلات کرم وانیل برنوتی
  تومان۸۷,۵۰۰
 • شکلات ۷۴% برنوتی
  شکلات ۷۴% برنوتی
  تومان۱۰۰,۰۰۰
 • شکلات کرم قهوه برنوتی
  شکلات کرم قهوه برنوتی