لوازم جانبی

 • پیچر 500 میلی لیتر طرح Motta
  پیچر 500 میلی لیتر طرح Motta
  تومان345,000
 • پیچر 750 میلی لیتر طرح Motta
  پیچر 750 میلی لیتر طرح Motta
  تومان364,000
 • پیچر شیر استیل 1000 میلی لیتر
  پیچر شیر استیل 1000 میلی لیتر
  تومان168,000
 • همزن دستی
  همزن دستی
  تومان58,000
 • پیچر شیر استیل ۳۵۰ میلی لیتر
  پیچر شیر استیل ۳۵۰ میلی لیتر
  تومان135,000
 • پیچر شیر استیل 600 میلی لیتر
  پیچر شیر استیل 600 میلی لیتر
  تومان145,000
 • قاشق بار سرد ( Tall Spoon )
  قاشق بار سرد ( Tall Spoon )
  تومان67,000
 • اسکیل (ترازو تایمردار)
  اسکیل (ترازو تایمردار)
  تومان640,000
 • آسیاب گتر (دارای مخزن اضافه)
  آسیاب گتر (دارای مخزن اضافه)
  تومان365,000
 • آسیاب دستی گتر (مثلثی)‎
  آسیاب دستی گتر (مثلثی)‎
  تومان310,000