• شیکر تین اند تین
  شیکر تین اند تین
  تومان۶۷۲,۰۰۰
 • شیکر دو تکه استیل و شیشه تین اند تین
  شیکر دو تکه استیل و شیشه تین اند تین
 • پیچر ۵۰۰ میلی لیتر طرح موتا Motta
  پیچر ۵۰۰ میلی لیتر طرح موتا Motta
 • پیچر ۷۵۰ میلی لیتر طرح موتا Motta
  پیچر ۷۵۰ میلی لیتر طرح موتا Motta
 • پیچر شیر استیل ۱۰۰۰ میلی لیتر
  پیچر شیر استیل ۱۰۰۰ میلی لیتر
 • همزن دستی
  همزن دستی
  تومان۱۱۵,۰۰۰
 • پیچر شیر استیل ۳۵۰ میلی لیتر
  پیچر شیر استیل ۳۵۰ میلی لیتر
  تومان۲۷۰,۰۰۰
 • پیچر شیر استیل ۶۰۰ میلی لیتر
  پیچر شیر استیل ۶۰۰ میلی لیتر
  تومان۳۸۰,۰۰۰
 • قاشق بار سرد ( Tall Spoon )
  قاشق بار سرد ( Tall Spoon )
 • اسکیل (ترازو تایمردار)
  اسکیل (ترازو تایمردار)
 • آسیاب گتر Gater (دارای مخزن اضافه)
  آسیاب گتر Gater (دارای مخزن اضافه)
  تومان۸۴۰,۰۰۰
 • آسیاب دستی گتر Gater (مثلثی)‎
  آسیاب دستی گتر Gater (مثلثی)‎